Akta dig för bedragaren! Falska autografer av ryska konstnärer.

13.06.2023
Akta dig för bedragaren! Falska autografer av ryska konstnärer.


Uppmärksamhet! Nyligen har vi upprepade gånger blivit ombedda att bekräfta äktheten av autografen för en rysk konstnär, säljaren av denna autograf hävdar att den köptes av honom i vårt företag, i vår butik och certifierad av oss.
Vi bekräftar på ett ansvarsfullt sätt att vårt företag aldrig har arbetat med ryska skådespelare, aldrig har certifierat ryska autografer och inte har sålt just denna vara. Någon försöker vilseleda köpare som gömmer sig bakom vårt namn. Än en gång påminner jag er om att vårt företag säljer och certifierar endast de autografer som våra anställda tar i närvaro av vittnen. Vi köper eller säljer inga autografer från tredje part eller certifierar dem. Vi påminner dig också om att vårt intyg är bifogat till var och en av våra autografer, varav ett prov kan ses på vår hemsida, och du kan även kontrollera det efter nummer.
Alla våra certifikat är handsignerade av våra experter, har ett individuellt nummer och ett autograffoto.
Var försiktig!


Med avseende

Ulrika Bergström.


Olaf Wolfson & s. Co. LTD.